Past Members

Past Members @DAYATVA

Abhishek Kumar

Amir Miya

Chinmay Desai

Chirag Rawat

Manish Kumar

Mukul Jangid

Parth Suthar

Rajan Soni

Sahil Prajapat

Sujay Teli

Swapnil Singh

Tej Shah

Priyanshi Soni

Rushabh Sagara

Kavina Bhojani

Jimit Mistry

Sahitya Yadav

Mohit Sharma

Anjali Gupta

Naman Mehta

Piyush Verma

Satyajeet Kumar

Vimal Maidh

Arpit Shrivastava

Yash Agarwal